Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

AQ audio studio s.r.o., Severní 452, 78401 Červenka, IČ: 29388082, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka C 45648.

 

Zpracovatel osobních údajů

BSSHOP s.r.o. se sídlem Spojenecká 1111, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 27527255, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 24215.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.
 2. Při procházení našich webových stránek můžeme zaznamenávat další údaje jako je například Vaše IP adresa, verze prohlížeče, datum a čas přístupu. Všechny tyto informace jsou ukládány formou cookies ve Vašem zařízení.

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

 • Osobní údaje zpracováváme proto, abychom:
 • Mohli vyřídit a doručit Vaši objednávku.
 • Vás mohli kontaktovat, pokud si to sami přejete.
 • Vám, na Vaše přání, mohli zasílat obchodní sdělení.
 • Vás v případě soutěže mohli kontaktovat o Vaší výhře.
 • Vás mohli požádat o hodnocení zakoupeného zboží a služeb.
 • Umožnili uplatnění práv a právních nároků orgánů veřejné moci (policie apod).

 

Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část Vašich osobních údajů zpracováváme proto, abychom mohli uzavřít kupní smlouvu pro Váš nákup. Po uzavření smlouvy údaje používáme proto, abychom Vám mohli doručit Vaše zboží a poskytli objednané služby.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje, zejména ty automaticky zpracovávané jako jsou Cookies, používáme proto, abychom Vám mohli poskytnout obsah, který je pro Vás zajímavý.

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V konkrétních případech jsou Vaše data předávána třetím subjektům. Mezi tyto subjekty patří zejména:

 • Přepravce – přebírá osobní údaje za účelem doručení zboží.
 • Provozovatel platební brány – přebírá údaje za účelem provedení platby.
 • Distributor obchodních sdělení – za účelem doručení obchodních sdělení.
 • Státní orgány – pro případ, kdy nám je uložena povinnost předat Vaše osobní údaje.
 • Hlášení pojistné události – za účelem nahlášení a vyřešení pojistné události předáváme Vaše osobní údaje společnosti, která smluvně zajišťuje Vaši pojistku.
 • Společnostem ve skupině – údaje mohou být z důvodu oprávněného zájmu použity pro další subjekty v rámci skupiny, mezi kterými je: AQ import trading s.r.o. se sídlem Severní 452, 784 01, Červenka, IČO 29397391, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45648.

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Po dobu trvání smluvního vztahu.
 • 7 let pro údaje, ke kterým jste nám sami udělili souhlas.
 • Nejméně 10 let pro údaje na daňových dokladech, což je vyžadováno příslušnými právními předpisy či je v souladu s nimi.

 

Zabezpečení osobních údajů

Za účelem minimalizace neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů jsme zavedli přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny.

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“). V případě zájmu o jakoukoliv operaci s osobními údaji nás prosím kontaktujte telefonicky, osobně či e-mailem. Rádi Vám pomůžeme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Automatické zpracování osobních údajů na webu (Cookies) můžete upravit přímo ve svém prohlížeči. V nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či kompletně zakázat jejich použití. Můžete je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Možnosti nastavení správy cookies v rámci nejčastěji používaných prohlížečů naleznete níže:

Odhlášení z newsletteru můžete provést pomocí odkazu v zápatí newsletteru. Případně nás kontaktujte na e-mail, telefon nebo osobně a my Vám pomůžeme.

 

Podání stížnosti na zpracování osobních údajů

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, prosím kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo osobně a vše společně vyřešíme. Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde - https://www.uoou.cz/.